Lunacidal tendencies\ after the end – ביקורת

מאת גיא טנא לכאורה- כל הסיכויים שלפנינו אלבום, באין מלים מתאימות אחרות- מפוצץ: מפוצץ מיתוסים ואמונות בורגניות ששתולות בתודעה הקולקטיבית שנים אינספור, מפוצץ כוכבים, מפוצץ ביומרה לאלבום קונספט ברמה אחרת- […]

קרא מאמר ←